Për ata që nuk mundën të na bashkoheshin dot live, webinari është i regjistruar mund të aksesohet në vijim.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për komentet dhe reagimet, si edhe folësit për kontributin e tyre.