SCiDEV organizoi trajnimin e studentëve për formatin dhe tematikat e debatit me studentët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në formën e një webinari. Për të gjithë studentët apo pedagogët mentor të interesuar, më poshtë video e trajnimit me udhëzime konkrete për përgatitjen për debatin.
Projekti “Laboratori i debatit për integrimin në auditorët unversitarë’ mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërine.