SCiDEV nis sot serinë e trajnimeve për studentët pjesëmarrës në edicionin e dytë të projektit ‘Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi’.
Programi i ngritjes së kapaciteteve nga trajnerë të njohur të fushës, synon jo vetëm përgatitjen për debatin universitar, por dhe aftësimin e studentëve në tema të nevojshme për nismat komunitare që ata do të ndërmarrin gjatë vitit 2021.
Seria e trajnimit nis me ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi.
Projekti ‘Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi’, mbështet nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine