A po bëhemi antisocial për shkak të teknologjisë?

A po bëhemi antisocial për shkak të teknologjisë?

MARINEL PRENGA Ndikimi i teknologjisë në arsim, kompleksiteti i marrëdhënieve prind-fëmijë dhe forca e lidhjeve familjare! Përdorimi i teknologjisë është mjaft i përhapur në ditët e sotme, veçanërisht në mesin e adoleshentëve: djem dhe vajza që nuk kanë njohur kurrë...