Ndërsa jemi futur në rrugën e pasigurive të Covid 19, edhe shoqëria civile dhe organizatat e saj po përballen me krizë dhe po kalojnë tranzicion. Kjo ngre shqetësime dhe pyetje kryesore për veprimtarinë e saj, mundësinë dhe aftësinë  për të qëndruar në treg, për të kuptuar dhe për t’iu përgjigjur ndikimit të përdorimit tw teknologjisë apo jo në komunitetet ku organizatat e shoqërisë civile punojnë dhe kanë shërbyer tradicionalisht. Disa nga këto transformime nënkuptojnë një rol të zgjeruar për shoqërinë civile, për të  sfiduar sektorin duke përcaktuar përgjegjësitë dhe kontributet e tij në kontekstin e një bote të përballur me padijen e saj ndaj ketij transformimi te jetes dhe veprimtarise normale.

 

Sektori ka ndërtuar të paktën një dekadë me njohuri dhe angazhim me teknologjinë e informacionit dhe komunikimit (TIK), por dixhitalizimi dhe përhapja në rritje e inteligjencës artificiale, bioteknologjive, shtypjes 3D, blockchain dhe teknologjive të tjera garantojnë një nivel të ri të gatishmërisë, investimeve dhe përshtatjes për shumicën e grupeve civile të sotme. Kjo nuk është thjesht çështje e integrimit të inovacioneve dhe kapaciteteve në shërbime, produkte dhe programe. Inovacioni është bërë edhe më kritik në sektorin jofitimprurës vitet e fundit. Kjo vlen për të gjitha kontekstet, nëse është duke krijuar mënyra të reja për të ofruar shërbime, duke iu përshtatur legjislacionit të vështirë, duke krijuar modele të reja partneriteti me sektorin privat, duke vendosur standarde të reja për të drejtat e njeriut në kete periudhe te revolucionit dixhital ose duke rimenduar marrëdhëniet me teknologjitë dhe qeverisjen e tyre.

Përdorimi i gjerë i të dhënave të mëdha nëpër sektorë ka krijuar sfida të reja të lidhura me përgjegjshmërinë, ndershmërinë, besimin dhe transparencën që mund të ndikojnë negativisht në shoqëritë duke krijuar diskriminim, padrejtësi dhe përjashtim të popullatës së prekshme. Sektori duhet të zhvillohet në linjë me revolucionin e Katërt Industrial, implikimet e tij për shoqërinë dhe, rrjedhimisht, ndikimin e tij në atë se si shoqëria civile kampionon të drejtat e njeriut, jep shërbime për zhvillim të qëndrueshëm dhe nxit dialogun për vlerat e shoqërisë.

 

Përgjegjësitë e reja bien mbi supet e drejtuesve të shoqërisë civile, dhe sektori duhet të tregojë aftësinë e tij për të qëndruar i shkathët dhe adaptues, dhe të jete pionier i qasjeve dhe zgjidhjet e reja për zhvillimin shoqëror përmes inovacionit të përgjegjshëm dhe teknologjisë gjithëpërfshirëse dhe duhet ta bëjë këtë me shume se kurre sot.