Më 14 prill, SCiDEV zhvilloi Maratonën e Edicionit IV të Debatit Universitar. Ky aktivitet u mbajt në kuadër të Laboratorit të Debatit Universitar-Nga Fjala Tek Veprimi, pjesë e Programit Kombëtar të Debatit Rinor për Modelin e Zhvillimit Social dhe Ekonomik të Shqipërisë, i realizuar me mbështetjen financiare të Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”.

Në këtë maratonë debati, skuadrat debatuese të përzgjedhura për të përfaqësuar 12 universitete nga 5 qytete të ndryshme të Shqipërisë, debatuan për disa nga politikat dhe zhvillimet kryesore në rank kombëtar dhe global, sa i takon proceseve të digjitalizimit, shtetit të së drejtës, emigrimit si dhe politikave të arsimit të lartë.

Temat e paketës kërkimore të cilat u përzgjodhën me short nga studentët debatues jepen si më poshtë:

Tema e debatit të skuadrave Qasje afermative Qasje Opozitare
Digjitalizimi i sektorit publik do të ulë nivelin e korrupsionit në vend. FEUT UMSH
UET FDUT
UBT UNISHK
ISE, UT UAMD
Përdorimi i inteligjencës artificiale për shkrimin e artikujve shkencorë duhet të konsiderohet plagjiaturë. FSHS, UT UVLORA
Votimi në Shqipëri duhet të bëhet vetëm në mënyrë elektronike. UNIKO FHF
Temat e debatit të liderve Qasje afermative Qasje opozitare
Universitetet shqiptare duhet të favorizojnë në renditje aplikantët e angazhuar në veprimtari vullnetare/komunitare. FSHS UVLORA
FHF UNIKO
Shqipëria duhet të investojë në lidhjet me diasporën dhe jo në politika për reduktimin e emigracionit. UAMD ISE
UNISHK UBT
UMSH FEUT
Lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian për të jetuar, punuar dhe arsimuar do të shkaktojë krizë demografike në Shqipëri. FDUT UET

Debatet u vlerësuan me pikë nga juri profesioniste dhe ndërdisiplinore, të cilat përgëzuan skuadrat debatuese për qytetarinë dhe etikën e demonstruar, si dhe ndanë me ta përpos pikëve, edhe kritika dhe sugjerime për thellimin e argumentave, përdorimin e evidencave dhe retorikës gjatë debateve.

Në përfundim të përballjeve, skuadrat u renditën në rend zbritës bazuar në mesataren e pikëve të grumbulluar nga juria, nga ku Universiteti Ismail Qemali Vlorë, Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës, u kualifikuan në gjysmëfinalen e debatit si skuadrat me numrin më të lartë të pikëve.

Renditja e plotë e universiteteve jepet në tabelën e mëposhtme:

Universiteti/Fakulteti Pikët e akorduara Numri maksimal i pikëve
1. Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë 37.3 40  
2. Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Tiranës 33 40  
3. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë 32.6 40  
4. Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 30.6 40  
5. Universiteti Europian i Tiranës 28.3 40  
6. Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 27.6 40  
7. Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 26.3 40  
8. Universiteti Bujqësor i Tiranës 20 40  
9. Universiteti “Fan Noli”, Korçë 19 40  
10. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës 17 40  
11. Instituti i Studimeve Evropiane, Universiteti  i Tiranës 14 40  
12. Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës 10.3 40