Në 20 mars 2021, SCiDEV organizoi një ditë maratonë me debatet e fazës së dytë të përballjes mes universiteteve. Në fillim u hodh shorti online ku ishin të pranishëm 12 skuadrat që kishin kaluar fazën e parë, 12 mentorët, si edhe anëtarët e jurisë dhe stafi i SCiDEV. Sipas shortit përballjet ishin si më:

 • Debati 1  Universiteti Ismail Qemali, Vlora vs Universiteti Europian i Tiranës
 • Debati 2  Fakuleti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës vs Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës
 • Debati 3 Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës vs Universiteti Luarasi
 • Debati 4 Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë vs Fakulteti i Histori Filologjisë, Universiteti i Tiranës
 • Debati 5 Universiteti Marin Barleti vs Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës
 • Debati 6 Universiteti Bujqësor i Tiranës vs Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Më pas u zhvilluan përballjet në secilin debat online përmes platformës Zoom ku studentët debatuan rreth tematikave të debatit dhe sipas formatit për të cilin ishin trajnuar.

Debatet e plota për secilën përballje gjenden në links më poshtë:

Debati 1  Universiteti Ismail Qemali, Vlora vs Universiteti Europian i Tiranës

Debati 2  Fakuleti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës vs Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

Debati 3 Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës vs Universiteti Luarasi

Debati 4 Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë vs Fakulteti i Histori Filologjisë, Universiteti i Tiranës

Debati 5 Universiteti Marin Barleti vs Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës

Debati 6 Universiteti Bujqësor i Tiranës vs Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Juria secilit debat zgjodhi 6 skuadrat që kalojnë në raudin tjetër si më poshtë:

 • Nga debati i parë, fitues u shpall Universiteti Europian i Tiranës.
 • Nga debati i dytë, fitues u shpall Fakuleti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
 • Nga debati i tretë, fitues u shpall Universiteti Luarasi
 • Nga debati i katërt, fitues u shpall Fakulteti i Histori Filologjisë, Universiteti i Tiranës
 • Nga debati i pestë, fitues u shpall Universiteti Marin Barleti
 • Nga debati i gjashtë, fitues u shpall Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Përmbledhje e debateve.