Në kuadër të edicionit të dytë të projektit “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi”, zbatuar nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) dhe mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), është ngritur programi i ngritjes së kapaciteteve.

Ky program i dedikohet të rinjve pjesëmarrës, për të fuqizuar dhe aftësuar ata në lidhje me fushata dhe veprime komunitare që do të ndërmerren në këtë edicon, si risi nën moton ‘Nga fjala tek Veprimi.

Gjatë këtij programi një mujor, studentët do të trajnohen nga ekspertë të fushës me tematike të ndryshme si:

– ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi

Ky set trajnime pajis studentët me njohuri teorike dhe praktike se çfarë është aktivizmi public dhe politik dhe cilët janë shkallët e angazhimit të të rinjve. Si mund të bëhen të rinjtë pjpesë integrale e proceseve vendimmarrëse në shoqëri dhe jetën publike.

 

– ‘Përdorimi i mjeteve digjitale për aktivizëm’, nga Dr. Fabian Lashi.

Ky set trajnimesh njeh studentët pjesëmarrës me njohuri të thelluara mbi disa nga mjetet digjitale më të përshtatshme për aktivizëm, nisur dhe nga situata e krijuar për shkak të pandemisë COVID-19 në të cilën këto mjete u bënë pjesë jetësore e veprimtarisë rinore.

 

-‘Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i Lartë’, nga Dr. Dorina Gjipali.

Në këtë seri trajnimesh studentët njihen nga afër me disa nga proceset vendimmarrëse dhe përfshirjen e studentëve në strukturat e Arsimit të Lartë si strukturat e sigurimit të cilësisë, qeveria studentore, klubet dhe organizatat studentore, Ligji mbi Arsimin e Lartë, etj.

Për të ndjekur trajnimet e plotë, klikoni në:

Trajnim 1: ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi
 
Trajnim 2: ‘Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i lartë, nga Dr. Dorina Gjipali
 
Trajnim 3: ‘Përdorimi i mjeteve digjtiale për aktivizëm’, nga Dr. Fabian Lashi
 
Trajnim 4: ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi
 
Trajnim 5: ‘Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i lartë, nga Dr. Dorina Gjipali
 
Trajnim 6: ‘Përdorimi i mjeteve digjtiale për aktivizëm’, nga Dr. Fabian Lashi
 
Trajnim 7: ‘Përdorimi i mjeteve digjtiale për aktivizëm’, nga Dr. Fabian Lashi
 
Trajnim 8: ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi
 
Trajnim 9: ‘Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i lartë, nga Dr. Dorina Gjipali

 

“Raporti i vlerësimit të Programit të Zhvillimit të Kapaciteteve”

Trajnim 5: ‘Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i lartë, nga Dr. Dorina Gjipali

U zhvillua sot trajnimi i pestë i serive të programit për ngritjen e kapaciteve, me Dr. Dorina Gjipali.Studentët pjesëmarrës u njohën me disa nga proceset vendimmarrëse dhe përfshirjen e studentëve në strukturat e Arsimit të Lartë.

Trajnim 4 ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi

SCiDEV vijon me seritë e trajnimeve për studentët pjesëmarrës në edicionin e dytë të projektit 'Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi'.Programi i ngritjes së kapaciteteve nga trajnerë të njohur të fushës, synon jo...

Pjesëmarrja në proceset vendimmarrëse: Arsimi i lartë

U zhvillua sot trajnimi i katërt i serive të programit për ngritjen e kapaciteve, me Dr. Dorina Gjipali. Studentët pjesëmarrës u njohën me disa nga proceset vendimmarrëse dhe përfshirjen e studentëve në strukturat e Arsimit të Lartë.

Përdorimi i mjeteve digjtiale për aktivizëm

U zhvillua sot trajnimi i tretë i serive të programit për ngritjen e kapaciteve, me Dr. Fabian Lashi. Studentët pjesëmarrës thelluan njohuritë mbi disa nga mjetet digjitale më të përshtatshme për aktivizëm, nisur dhe nga situata e krijuar për shkak të pandemisë...

Youth Debate: A call to Integrity

The event was co-organized by SCiDEV and Liburnetik Organization, supported by the Embassy of the Netherlands in Albania. This debate was part of the #WeekofIntegrity 2020, hosted by ICC-International Chamber of Commerce in Albania. Watch the video and find out how...

Trajnim 1 ‘Aktivizmin publik dhe politik’, nga prof. Nevila Xhindi

SCiDEV nis sot serinë e trajnimeve për studentët pjesëmarrës në edicionin e dytë të projektit 'Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi'. Programi i ngritjes së kapaciteteve nga trajnerë të njohur të fushës, synon jo...