BALLKANI PERENDIMOR – Festohet në 5 Dhjetor të çdo viti, Dita Ndërkombëtare e Vullnetarizmit, ditë që rrit ndërgjegjësimin për rolin e lojës së vullnetarit në përgjigjen ndaj sfidave me të cilat përballet bota. Zhvillimi i shoqërive në të cilat ndihma për të tjerët është një vlerë thelbësore është shumë e rëndësishme në kriza të tilla si ajo aktuale e shkaktuar nga pandemia e COVID-19. Prandaj, projekti ROUTE WB6 me krenari i bashkohet festimit të kontributit dhe ndikimit që vullnetarët japin në komunitetet e tyre në të gjithë Ballkanin Perëndimor, duke theksuar nevojën e reformave të politikave të vullnetarizmit në të gjithë rajonin që synojnë mbrojtjen e vullnetarëve, si dhe atyre që organizojnë aktivitete vullnetare.

“Ballkani Perëndimor është i mbushur nga histori pozitive për individë dhe grupe që kanë kontribuar për të ndihmuar komunitetet lokale në kohë nevoje. Shpërthimi i pandemisë COVID-19 na ka bërë të vetëdijshëm se sa të ndërlidhur jemi të gjithë dhe si pasojat ndikojnë tek të gjithë ne. Edhe një herë, ka lindur nevoja për të rregulluar vullnetarizmin me një kornizë të qartë ligjore që inkurajon dhe rrit vlerën e tij dhe duke patur një perspektivë rajonale në mendje. Projekti ROUTE WB6 po punon në bazat e një politike rajonale për vullnetarizmin që organizatat të cilat janë pjesë në këtë projekt do ta përdorin si një kornizë për përpjekjet e advokimit për reformat e politikave vullnetare në Ballkanin Perëndimor. Krijimi i një shërbimi rajonal vullnetar dhe zbatimi i një programi ndërkufitar vullnetar ndërkufitar si “Rruga WB6” është përparësia jonë në vitin 2021. Ne jemi të bindur se do të jemi në gjendje të sigurojmë mundësinë e parë për të rinjtë e Ballkanit Perëndimor për të dale si vullnetarë në të gjithë rajonin,” deklaroi Koordinatorja e Projektit ROUTE WB6 znj. Ines Bulajić.

Projekti ROUTE WB6 synon të promovojë vullnetarizmin ndërkufitar afatgjatë dhe afatshkurtër si një mjet që do të zvogëloje distancën sociale dhe etnike midis të rinjve në rajon si dhe synon të forcojë vlerat e tyre pro-sociale dhe Evropiane që do të çojë në pajtim, stabilitet dhe prosperitetin e rajonit. Projekti zbatohet në të gjithë Ballkanin Perëndimor 6 nga një konsorcium i udhëhequr nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) në bashkëpunim me Përtej Barrierave, Rrjeti Rinor i Evropës Juglindore, Lens, Qendra Kulturore Rinore Bitola, Shoqata për Prosperitetin Demokratik-Zid dhe Kërkuesit e Rinj të Serbisë. Në dhjetor një partner i ri ju bashkua projektit, Instituti për Zhvillimin e të Rinjve KULT. Aktivitetet e projektit kanë filluar në 1 janar 2019 dhe do të vazhdojnë deri në fund të vitit 2021.