Projekti “Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitarë-Nga fjala tek veprimi”, mbështetur nga OSFA nis serinë e debateve online të studentëve. Debati i dytë në orën 17:00, datë 11 shkurt në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. Programi i debatit.