Video përmbledhëse e projektit

Video përmbledhëse e projektit

Që prej nentorit 2019 Qendra ‘Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim-SCiDEV’ ka zbatuar projektin ‘Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare’, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-OSFA. Gjatë këtyre muajve...
Project Final Event: Debating Europe

Project Final Event: Debating Europe

Center “Science and Innovation for Development” co-organised the online conference “Debating Europe” as the final event of the project “Laboratory of debate on European integration in university auditorium” funded by the Open Society...