Youth Debate: A call to Integrity

Youth Debate: A call to Integrity

The event was co-organized by SCiDEV and Liburnetik Organization, supported by the Embassy of the Netherlands in Albania. This debate was part of the #WeekofIntegrity 2020, hosted by ICC-International Chamber of Commerce in Albania. Watch the video and find out how...
Video përmbledhëse e projektit

Video përmbledhëse e projektit

Që prej nentorit 2019 Qendra ‘Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim-SCiDEV’ ka zbatuar projektin ‘Laboratori i debatit mbi integrimin europian në auditorët universitare’, mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë-OSFA. Gjatë këtyre muajve...