SCiDEV lançon Edicionin V të Debatit Universitar

SCiDEV lançon Edicionin V të Debatit Universitar

Në kushtet kur Shqipëria është në procesin e negociatave për anëtarësim, nevojitet që universitetet si prodhues të kërkimit shkencor dhe dijes dhe studentët si profesionistë të rinjë të përfshihen në mënyrë aktive në debatin për politikat zhvillimore të nevojshme që...