A po bëhemi antisocial për shkak të teknologjisë?

A po bëhemi antisocial për shkak të teknologjisë?

MARINEL PRENGA Ndikimi i teknologjisë në arsim, kompleksiteti i marrëdhënieve prind-fëmijë dhe forca e lidhjeve familjare! Përdorimi i teknologjisë është mjaft i përhapur në ditët e sotme, veçanërisht në mesin e adoleshentëve: djem dhe vajza që nuk kanë njohur kurrë...
Perceptimi i korrupsionit dhe si mund të parandalohet

Perceptimi i korrupsionit dhe si mund të parandalohet

Msc. Endi Kalemaj, ALUMNI Korrupsioni është një fenomen i cili ndodhë dhe prekë pothuajse cdo shtetë, si shtetet me ekonomi të zhvilluarn ato në zhvillim dhe shtetet e pazhvilluara ekonomikisht ajo varet nga disa fakotrë të cilët ndikojn sëbashku si, zhvillimit...
Konsumerizëm & Postmodernizëm

Konsumerizëm & Postmodernizëm

Abel Brahusha  Perceptimi ynë mbi realitetin njeh dy elementë që formësojnë botëkuptimin dhe qasjen tonë ndaj jetës: materialen dhe shpirtëroren. E para mbush boshllëkun shpirtëror ndërsa e dyta kërkon materialen si mjet lidhës për t’u vetëmbushur. Këto dy...