MARINEL PRENGA

Ndikimi i teknologjisë në arsim, kompleksiteti i marrëdhënieve prind-fëmijë dhe forca e lidhjeve familjare!

Përdorimi i teknologjisë është mjaft i përhapur në ditët e sotme, veçanërisht në mesin e adoleshentëve: djem dhe vajza që nuk kanë njohur kurrë një kohë përpara kompjuterëve, tabletave apo celularëve.

Edukimi i tyre, kompleksiteti i marrëdhënieve të tyre me prindërit dhe forca e lidhjeve të tyre familjare ndikohet ndjeshëm nga përdorimi i teknologjisë. Ajo që po ndodh realisht është se stilet e jetesës së fëmijëve po ndryshojnë ndjeshëm, gjë që nuk mund të ndalet, por duhet të mbështetet në mënyrë efektive nga familjet dhe edukatorët në përgjithësi.
Prindërit duhet të jenë të vetëdijshëm për efektet që ka përdorimi i këtyre teknologjive në strukturën njohëse të fëmijëve të tyre, zakonet dhe kërkesat e tyre, në mënyrë që të ndërveprojnë me ta dhe të vlerësojnë nevojat e tyre.
Detyra e drejtimit dhe mbikëqyrjes së fëmijëve në përdorimin e përgjegjshëm të instrumenteve teknike, veçanërisht të internetit, bie kryesisht mbi prindërit që veprojnë si pika referimi të fëmijës në kohë nevoje.
Është kritike të ndërmerren veprime në vitet e para të jetës së një fëmije, sepse pikërisht në këtë moment po formohet zhvillimi i tij/saj social, njohës dhe emocional. Pasi të krijohen këto zakone dhe mënyra të sjelljes, mund të jetë sfiduese për t’i ndryshuar ato më vonë në jetë.
Është një qasje e vërtetë parandaluese që na mundëson të përfitojmë nga të gjitha shanset që ofron teknologjia dixhitale për të reduktuar rreziqet shëndetësore.